Intranets med
Panêrak Møller

Se Portfolio

Synliggør strukturer, processer, arbejds- og forretningsgange både på hjemmesider og på intranets.

En efterlønner ser tilbage

Jeg har hjulpet med at bygge portaler med indhold efter brugernes behov og som samtidigt understøtter virksomhedens værdier. De værktøjer jeg primært har brugt er SharePoint 2010 og 2013 samt Wizdom og WordPress.

Jeg arbejdede med brugervenlighed på flere planer.

- uanset størrelsen af din virksomhed er det rentabelt at bruge så lidt tid på administrative opgaver som muligt.

Smidige processer, strukturerede arbejdsgange, et lettilgængeligt og overskueligt intranet giver mere tid til værdiskabende aktiviteter.

Jeg har hjulpet med at